Νευρικό Σύστημα

Καταπολέμηση του Alzheimer, Parkinson της άνοιας.

Το νευρικό σύστημα είναι το σύστημα που ρυθμίζει και ελέγχει την λειτουργία όλων των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος  καθώς επίσης και την μεταξύ τους αρμονική συνεργασία. Αποτελεί επίσης την έδρα των ψυχικών λειτουργιών και μέσω των αισθητηρίων οργάνων συμβάλλει στην αντίληψη του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο .

ASHWAGANDHA-2

 

Το ASHWAGANDHA δρα άμεσα στο νευρικό μας σύστημα και κατευθύνεται  εκεί που ο οργανισμός μας έχει άμεση ανάγκη.

Με το ASHWAGANDHA ενισχύουμε το σημαντικότερο σύστημα του οργανισμού μας που παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ζωή μας.